Al sinds de vorige eeuw is het Arbobesluit Bedrijfshulpverlening van kracht.

De Overheid verplicht de werkgevers om, afhankelijk van de omvang en de aard van de bedrijfsrisico’s, één of meer bedrijfshulpverleners, vandaag de dag ook basishulpverleners genoemd, aan te wijzen!

Zij stelt ook als verplichting dat de kennis en vaardigheden van deze BHV-ers op peil zijn en blijven, maar ook dat de BHV-organisatie adequaat functioneert en de BHV-organisatie aantoonbaar goed geoefend en inzetbaar is.

 

Meer specifiek:

Bij de cursus Basis BHV bij DCS Advies en Begeleiding wordt, onder andere, aandacht besteed aan de volgende twee onderdelen:

  1. Levensreddend handelen.
  2. Brandbestrijding, communicatie met interne / externe hulpdiensten en ontruiming.

 

Typisch DCS Advies en Begeleiding:

  1. Aanvullend: Oefenen met de aanwezige ontruimings- en evacuatiehulpmiddelen.
  2. Aanvullend: Ieder ander geïnventariseerd risico kan bij DCS Advies en Begeleiding op geoefend en getraind worden.

 

Men leert reanimeren en beademen, een AED toe te passen, hoe u moet handelen bij shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken/ontwrichtingen, oogletsel en diverse andere letsels. Ook hoe en waarmee u een brand kan blussen met inachtneming van veiligheid van een ieder. Communiceren en samenwerken is van essentieel belang bij brand bestrijden en ontruimen van het pand.

Er  wordt geleerd hoe men met diverse hulpdiensten communiceert en samenwerkt!

 

De herhalingscursus BHV is een training BHV waarbij de eerder opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden worden getest en weer op niveau gebracht.

De cursus BHV-Herhaling kan circa 1 tot 2 dagdelen in beslag nemen, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en natuurlijk de geïnventariseerde en branche- en bedrijfsrisico’s.

De herhaling BHV leent zich uitermate voor verdieping en specialisatie in bedrijfs-, beroeps- en of branche-eigen risico

 

Hygiëne tijdens de BHV-cursus:

Tijdens de trainingen en cursussen krijgt ieder deelnemer zijn eigen materiaal en materieel om te trainen en te oefenen. Letterlijk krijgt iedere cursist een eigen masker om te gebruiken op de poppen.

Beademen van een pop die net beademd is door een collega cursist vinden wij bij DCS Advies en Begeleiding onprettig!

 

Toelatingseisen voor de BHV-cursus:

Er gelden geen zware eisen t.a.v. de deelnemer aan de BHV-cursus, prettig is het dat de deelnemer de Nederlandse taal beheerst. Anderstalige opleidingen worden ook door DCS Advies en Begeleiding georganiseerd.

Een geldig EHBO-diploma kan vrijstelling geven voor deelname aan het deel: Levensreddende handelingen van de cursus BHV.

 

Toetsing en certificering van de BHV-cursus:

Het theoretisch deel van de cursus wordt afgesloten met een theorie-examen en de praktijktoets eerste hulp en levensreddend handelen en brandbestrijding, communicatie en ontruiming wordt door de docenten van DCS Advies en Begeleiding tijdens het oefenen van de verschillende disciplines afgenomen.

Bij goed gevolg van het theorie en praktijkdeel BHV wordt het diploma Bedrijfshulpverlener Basis uitgereikt, naar keuze ook met een pas BHV.

 

Duur en Locatie van de BHV-cursus:

Duur van de cursus BHV-Basis is 1 of 2 dagen ( 2 of 4 dagdelen ) afhankelijk van de theoretische voorbereiding.

Middels voorbereiding met E-learning is de cursusduur te verkorten van 2 dagen naar 1 dag, dit leidt tot veel minder verzuim- en verletkosten voor de werkgever.

 

De training / cursus BHV kan zowel bij DCS Advies en Begeleiding plaatsvinden als op locatie bij de, of één van de, opdrachtgever(s).

De training / cursus BHV wordt zowel overdag als in  avond- of nachturen ( bij ploegendienst ) verzorgd.