De EU kent allerlei veiligheidsvoorschriften voor machines. Nederland stelt daarnaast nog eisen aan de bedieners (machinisten) van gevaarlijke werktuigen.

Jaarlijks vinden veel ongevallen plaats met de heftruck, letsel veroorzaakt door deze zware machines is vrijwel altijd ernstig letsel, ook vaak dodelijk letsel!

Als 1 op de 20 heftrucks jaarlijks betrokken is bij een ongeval geeft deze frequentie te denken.

De Arbowet eist dat chauffeurs van vorkheftrucks en andere gevaarlijke werktuigen aantoonbaar veilig en verantwoord kunnen werken.

Het doorlopen van de training of het op juiste wijze gecoacht zijn van de chauffeurs en bedieners is dan ook een vereiste in de Arbowet.

Kennis van en vaardigheden met deze machines zijn onontbeerlijk.

Het voldoen aan de laatste veiligheidseisen en in het bezit zijn van de veiligheidspas zijn een minimum vereiste.

 

Hoe?

De manier waarop we dit in uw bedrijf organiseren spreekt bij klanten van DCS Advies en Begeleiding boekdelen;

Ondernemers zijn zeer blij met onze aanpak van de trainingen waarbij we vrijwel geen verletkosten veroorzaken.

De continuïteit van uw bedrijfsprocessen is voor ons net zo belangrijk als het opleidingsresultaat.

 

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.