VCA en ZZP-ers?

Wilt u als VCA gecertificeerde aannemer een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) inhuren als onderaannemer? Dat kan, als de ZZP’er én uw onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

ZZP’er inhuren als onderaannemer:

Een ZZP’er kan als bedrijf zelf nooit VCA gecertificeerd zijn. Toch kunt u als VCA gecertificeerde aannemer een ZZP’er als onderaannemer inschakelen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Een ZZP’er heeft geen onderaannemers, ingehuurden of uitzendkrachten.
  • De ZZP’er moet het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben en, zo nodig de kwalificaties zoals vermeld in de SSVV Opleidingengids.
  • De ZZP’er moet een eigen VGM-Risico-Inventarisatie en –Evaluatie hanteren.
  • Materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen van de ZZP’er moeten gekeurd zijn conform vraag 10.2 van de VCA.
  • Als hoofdaannemer toetst u of de werkzaamheden van de ZZP’er voldoen aan de eisen van VCA op de werkvloer. U moet dit ook kunnen aantonen.

 

ZZP’er of werknemer ?

Wanneer een ZZP’er zich niet als onderaannemer, maar als (tijdelijke) medewerker verhuurt, gelden voor hem alle regels en voorwaarden zoals die gelden voor uitzendkrachten of medewerkers.