Voor de VCA* en VCA** certificering zijn de volgende trainingen van belang:

 

VCA Basisveiligheid, bestemd voor de operationeel medewerkers

VCA VOL, Veiligheid Operationeel Leidinggevenden, bestemd voor die medewerkers die direct aanwijzingen of leiding geven aan operationeel medewerkers.

Ook medewerkers wiens verantwoordelijkheid een stempel drukt op de operationele veiligheid dienen een VCA-VOL diploma te bezitten.

Last but not least; De ZZP-er heeft volgens het laatste BOUW-CAO ook VCA-VOL nodig bij zijn onderaannemer activiteiten voor een VCA * of VCA ** gecertificeerde onderneming.

 

VCA Basisveiligheid:

Vroeger een 2-daagse cursus, nu vooral een 1-daagse of een online-cursus met een apart besproken en gereserveerd examen.

VCA VOL, meestal een 1-daagse training met aansluitend een examen of een online variant met een apart besproken en gereserveerd examen

VCU-Basisveiligheid en VCA-VIL zijn de equivalenten van de bovenstaande trainingen VCA maar met een aanvulling voor de uitzend- en detacheringsbranche, deze trainingen kennen ook hun eigen examen.

 

De VCA-eindtermen: Kandidaten voor het examen VCA Basisveiligheid of VCA-VOL, of VCU (VIL) dienen volgens het Centraal College van Deskundigen aan eindtermen te voldoen.

Mede door voortschrijdend (veiligheids-)inzicht veranderen deze eindtermen nog al eens.

Het studiemateriaal, boekvorm of onlinemateriaal, dient immer aan deze criteria te voldoen. Het is anders niet mogelijk zich goed op het examen VCA voor te bereiden.

 

U mag zich verzekerd voelen van niet alleen de beste docenten maar ook van het allerbeste leermateriaal.

DCS Advies en Begeleiding kan bogen op een bijna 20 jaar lange ervaring in het mee ontwikkelen van VCA lesmateriaal.

 

(Binnenkort verschijnen de online varianten van de VCA trainingen ook op deze pagina.)