Veiligheidsbewustzijn en veiligheidscultuur:

Vaker dan men denkt speelt het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en de veiligheidscultuur in de organisatie een grote rol bij de oorzaak van afwijkingen in het productieproces, incidenten en ongevallen.

Een ‘slechte’ cultuur zal de veiligheid negatief beïnvloeden.

Een ‘goede’ cultuur zal juist een enorm positief effect hebben op de veiligheid, het terugdringen van ongevallen en een verbeterend effect hebben op de continuïteit van uw bedrijfsprocessen.

 

Meten voorafgaand aan- en na de interventie:

Na het nemen van gerichte maatregelen meten we opnieuw.

Voortdurend bewijzen dat het werkt; het aanpassen van werkzaamheden, medewerkers bewust laten nadenken, het tot stand brengen van een meer open cultuur, het doorvoeren van een Bottom Up communicatie in een belangrijk deel van de organisatie. Kennis, vaardigheden en bewustzijn. Het is de juiste mix die leidt tot een veel hoger veiligheidsbewustzijn van uw medewerker en de veiligheidscultuur in uw organisatie.

–          Kennis; weten!

–          Vaardigheden: aanleren!

–          Veiligheidsbewustzijn; weten en beseffen waarom men veilig wil werken?

–          Veiligheidscultuur; Het wij-gevoel, besef en verantwoordelijkheid voor zichzelf, de collegae, de

omgeving maar vooral de doelstellingen van uw organisatie!

 

DCS Advies en Begeleiding is voortdurend op zoek naar de beste methodieken om veiligheidsbewustzijn te vergroten, een bijdrage te leveren aan de veiligheidscultuur in uw organisatie.

 

Binnen de VCA-gecertificeerde bedrijven valt op eenvoudige wijze al winst te halen, een andere manier van communiceren met de medewerkers en het handelen van het management draagt al bij tot meer commitment en beleving van veiligheid van allen!

 

De Nederlandse kennisinstituten, als TNO maar ook zeker anderen waar we inmiddels mee werken, bieden meetinstrumenten om veiligheidsbewustzijn te meten en veiligheidscultuur in kaart te brengen.