Brandveiligheid !

Gebouw, installatie en organisatie dienen voor veiligheid aanvullend te zijn: “Wat bij het één niet optimaal is dient te worden afgedekt of opgelost door het andere”.

Wat bedoelen we hier mee?

Gebouw;            Compartimentering, brandwerendheid muren, plafonds, technische tussenruimten, wanden, deuren en leidingdoorvoeringen.

Link naar www.brandveiligcomplex.nl

Installatie;          Blussystemen, sprinklerinstallaties, slanghaspels, blustoestellen, leidingdoorvoerbeveiligingen maar ook noodverlichting en vluchtwegsignalering.

Link naar blusmiddelen van DCS Advies en Begeleiding.

Link naar http://www.kinket-brandpreventie.nl/brandwerende-doorvoeringen

Organisatie;       Inrichting van de BHV-organisatie, de restrisico’s die we organisatorisch moeten afdekken komen uit de RI&E. Waar het gebouw en de installatie technisch tekort schieten dient de BHV-organisatie deze onderwerpen op te pakken. Het bedrijfsnoodplan is een beschrijving van de genomen maatregelen. De beheersmaatregelen om de risico’s van het gebouw, de installatie en de organisatie te voorkomen vinden we, onder andere, in het bedrijfsnoodplan terug.

Link naar bedrijfsnoodplan en BHV van DCS Advies en Begeleiding.

Niet alle gebouwen zijn even brandveilig, het één meer dan de ander. Deze zogenoemde ‘brand-onveiligheid’ kan worden opgelost door meer aandacht te besteden aan de blusmogelijkheden, de installatie en of de techniek. Denk hierbij aan blusgas- of sprinklerinstallaties en brandblussers. We kunnen de installatie uitbreiden, technisch verbeteren en moderniseren. Ook kunnen we oplossingen vinden in de vele organisatorische mogelijkheden. Als ervaren meedenkers helpen we met het verbeteren van de BHV-organisatie.

U ziet het : De gebouwbeheerder kan kiezen voor verschillende oplossingen, aanpassingen aan het gebouw of de techniek? Wellicht maakt men gebruik van de afdeling P&O,  soms staat zij aan het hoofd van de BHV-organisatie.

 

Als kennispartner draagt DCS Advies en Begeleiding actief bij aan de ontwikkelingen in de markt.

Nieuwe theorieën en technieken m.b.t. arbeids- en brandveiligheid zijn en worden door DCS Advies en Begeleiding mede ontwikkeld. Zo draagt DCS Advies en Begeleiding bij aan de ontwikkeling en praktijktoetsing van menig zorg- en beheersysteem.

Zo ziet u; Ook achter de schermen werken we hard voor u !